Persoonlijke groei? Laat je coachen!

Door een gericht traject kan iedereen (verborgen) talenten inzetten
ten behoeve van het eigen ontwikkelingsproces

Is coaching iets voor mij

 • Heb of ambieer je een nieuwe functie?
 • Wil je het liever ”anders” maar weet je nog niet ”hoe”?
 • Wil je werken aan persoolijke groei?
 • Ben je vastgelopen in je werkrelaties?
 • Begin je opnieuw aan werk nadat je er een tijd uit was?
 • Ben je vastgelopen in je ambities?
 • Of wil je gewoon meer halen uit je dagelijkse werk?

Dit zijn voorbeelden van situaties, waarbij coaching effectief kan zijn.

Coaching helpt je bij het richting geven aan je persoonlijke en zakelijke leven.

Ik richt me als coach op hoogopgeleiden in een leidinggevende functie.

Mijn visie op coaching is gebaseerd op inzet van eigen kracht en energie. Door een gericht traject kan iedereen (verborgen) talenten inzetten ten behoeve van het eigen ontwikkelingsproces.

Wat verwacht ik van de coachee?

 • de coachee staat centraal
 • de coachee bepaalt zelf het ontwikkelingsdoel
 • de coachee reflecteert zelf op elke sessie d.m.v. een logboek
 • de coachee krijgt mogelijk korte huiswerkopdrachten
 • de coachee en de coach zijn met elkaar in gesprek op basis van gelijkwaardigheid

Hoe ziet een coachingstraject er uit?

 1. elk traject begint met een intake gesprek waarna de coachee besluit al dan niet verder te gaan
 2. er wordt gewerkt met een coachcontract waarin het doel van het traject door de coachee wordt geformuleerd
 3. ieder traject bestaat uit minimaal vier sessies van ongeveer 1 ½ uur
 4. het is niet uitsluitend praten, maar ook doen
 5. wandelopdrachten kunnen bij het traject horen
 6. aan het einde van het traject is er mogelijk een evaluatie met de opdrachtgever